Artyści, Artists:

Dariusz Jędrasiewicz
Leszek Kłos
Rafał Malczewski
Jakub Strzelecki
Galeria malarstwa Audi Vide Sile zaprasza do zapoznania się
z twórczością kilku artystów złączonych jedną pasją.
Przemierzają przez inne krainy, choć kto wie...
Może droga jest jedna?

Painting Gallery Audi Vide Sile invites you to read with the work
of several artists united by one passion. Traverse through other lands,
but who knows ... Maybe it is a way?


__________________________________

Kontakt: Mateusz Popławski 609 113 031, e-mail: empop@vp.pl
Managment: Mateusz Popławski +48 609 113 031